Sunday, 27 December 2009

Erre ma akadtam ra... Atadom...

Én Jézus, Krisztusként szólok hozzátok.

Várjátok a bennetek lévő Fény megszületését, az Üdvözítő eljövetelét.
Az Üdvözítőt saját magatokból kell előhívnotok, abból az isteni gyermekből, aki e világra született.
Gyermekként még értettétek ennek értelmét. Varázslatokban éltetek, és ezáltal olyan kapukat nyitottatok ki magatokban, hogy ti is a csoda részeseivé váltatok. Ekkor az Ég és a Föld középre helyeződött bennetek.

Aztán ahogy növekedtetek, mindez lassan szertefoszlott, egy más világba léptetek, amely igencsak távol van a Csodák Világától.

Azonban sokatoknak a szívében még ott él az üdvözítő, a LÁNG, amely TŐLEM való, amely ÁLTALAM született meg bennetek.

Most eljött az idő, hogy e LÁNGOT ne csak magatokban hordjátok, ne csak őrizzétek, - hanem TOVÁBBADJÁTOK!

Mindaz a Fény, amely a KRISZTUSI LÁNGOT jelenti számotokra, most továbbadásra vár!

AZ ŐRZŐKBŐL TOVÁBBADÓKKÁ VÁLTATOK, ezáltal ÚJ ÚTRA LÉPTETEK!

Utatok egy olyan állomásához értetek, amelyben újra lehetőséget kaptatok arra, hogy az EGET a FÖLDDEL ÖSSZEKÖSSÉTEK, és KÖZÉPRE HELYEZZÉTEK.

Számos csodát éltek még meg, hogy mindez valóra váljék, működővé váljék.

FÉNYTEMPLOMOKAT nyitottam a szívetekben, amit a SZERETETHÍDJÁN keresztül le kell horgonyoznotok, a FÖLDDEL összekötnötök és kiteljesítnetek.

A FÖLDI MENNYORSZÁG így válik teljessé, így jön elő az üdvözítő bennetek, és váltok Ti MAG-atok is azzá.

Lelketek most hófehérbe öltözött, várjátok az ünnepet, várjátok a KISDED megszületését.

Helyezzétek magatok Szívetek Templomába, és várjátok Szent Énetek megszületését, - kiteljesedését.

E Szentség által születik bennetek újjá az isteni gyermek, aki öröktől fogva volt, van és létezik.

Hagyjátok őt magatokban felnövekedni, különös tisztelettel és érzékenységgel bánjatok vele, - hogy ő alkossa részetek.

Áldottak legyetek Ti,- Attól, AKI Volt, AKI Van, és AKI eljövendő…

Krisztus.

Ámen.

No comments: